แผ่นลายกันลื่น ลายตีนเป็ด,ตีนไก่(Checker plate)

แผ่นลายตีนเป็ด,ตีนไก่และลายปุ่ม หรือเรียกว่า แผ่นเหล็กกันลื่น

ภาษาอังกฤษเรียกว่า เช็คเกอร์เพลท(Checker Plate) ผลิตมาจากเหล็กแผ่นเรียบเอาไปปั๊มขึ้นลายนูนเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้กันลื่น โดยลายที่นิยมที่สุดคือลายตีนเป็ด(5ขีดติดกัน) กับลายตีนไก่(1ขีดไข้วกันไปมา) และที่กำลังนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือลายปุ่มเล็กๆ(หลายท่านเรียกลายสุวรรณภูมิ เนื่องจากเป็นลายที่สนามบินสุวรรณภูมิใช้ทำพื้นทางเดิน)

วัสดุที่ใช้ทำแผ่นเหล็กลายกันลื่น

แผ่นลายกันลื่นทั้งลายตีนเป็ด,ตีนไก่และลายปุ่ม สามารถผลิตจากวัสดุทั้ง 3 ชนิดคือ เหล็ก,สเตนเลส และอลูมิเนียม 

ความหนาของแผ่นที่ผลิตได้

แผ่นเหล็กลายกันลื่น หลังเว้าและหลังเรียบ ต่างกันอย่างไร

Visitors: 79,602